radio-tv-alitheia ΤΑ VIDEO ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

+306906961077

RADIO-TV-ALITHEIA

“Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς”
Η σελίδα αυτή είναι αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα,
στην μητέρα Παναγία μας, και στους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Από τον ηλεκτρονικό αυτό ιστότοπο, επιθυμούμε να σας παρουσιάσουμε
την Ορθοδοξία όπως την παραλάβαμε από τους Αγίους Πατέρες μας και από τις Οικουμενικές Συνόδους.
Εάν, δίχως την πρόθεσή μας μέσω του ιστολογίου μας θίγουμε πνευματικά δικαιώματα ή για οτιδήποτε θελήσετε
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email μας radiotvalitheia@gmail.com .
Ο ιστοχώρος λειτουργεί αφιλοκερδώς και σε ερασιτεχνική βάση.
Σας καλωσορίζουμε λοιπόν!

«Ή έλπίς μου ό Πατήρ, καταφυγή μου ό Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Αγιόν Τριάς Αγία,δόξα Σοι»«Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου»

Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

'Eκκληση-πρόσκληση για κοινή προσευχή, κάθε ημέρα με την πιο δυνατή δοξολογική προσευχή στην Μητέρα του Κυρίου και κατα Χάριν Μητέρα μας, στην Υπεραγία Θεοτόκο ! Με τους 24 Οίκους των Χαιρετισμών Της!!!

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ PDF

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Πληροφορίες

Μητροπολίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης των Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών της Αλεξανδρούπολης.

FACEBOOK TOY MHTΡΟΠΟΛΙΤΗ

YouTube της Επισκοπής μας(Oρθόδοξη Αγκαλιά)

FACEBOOK της ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ PDF

   ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ=ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ     

(Απ. Παύλος Θεσ. Β΄β.3)

(Το τέλος δεν θα έρθει)«εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας...» δηλ. θα προηγηθεί η αποστασία από τον ερχομό του Αντιχρίστου, και μάλιστα αυτό είναι το κυριότερο εκκλησιαστικό σημάδι. 

Μητροπολίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης των Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών της Αλεξανδρούπολης.

Σύντομη θεωρία περί τοῦ γιατί πρέπει να μελετοῦμε και ν` ἀκροώμαστε τον Λόγο τοῦ Θεοῦ καθῶς και να προτρέπουμε και τον πλησίον μας αὐτό. Ἀγαπημένοι μου, ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ και δι- κοί μου, ἂλλο ἓνα βιβλίο ἒλαβε τέλος. Γιατί ὃμως να γραφεῖ; Ὑπῆρχε σοβαρός λόγος; Μάλιστα! Ὁ λόγος εἶναι ἡ ἀγωνία μου για τίς πολύτιμες ψυχές μας! Τί γίνεσθε; Ποῦ πᾶτε; Τί προσδοκᾶτε; Για ποιόν σκοπό μεριμνᾶτε; Τίς σᾶς χρειάζετε για μας εἶστε εὐτυχισμένοι; Ἒτσι ἀπαντῶ στο ἐρώτημά μας! Εἶναι ἀνάγκη να το καταλάβετε. Πῶς ὃμως θα γίνει αὐτό ἐφικτό; Χωρίς ν` ἀκούσετε; Χωρίς να διαβάσετε; Χωρίς να μοιράσετε την ἐργασία και τον κόπο μας και μας ἂλλους για να γνωρίσουν και αὐτοί; Ὂχι δεν γίνεται! Προηγεῖται ὁ ἱεροκήρυκας ποῦ μιλάει και γράφει και εἶναι στην οὐσία ἐκεῖνος ὁ ἂλλος ποῦ περίμενες να σοῦ μιλήσει κί ἐσένα. Ὃλοι περιμένουμε τον ἂνθρωπό μας να μᾶς βγάλει ἀπό το σκοτάδι!!! Ἐμεῖς ἒχουμε τον Θεάνθρωπό μας! Ἐκεῖνος με την σειρά του ἒχει ἐμᾶς τούς εἰδικούς ἀνθρώπους ποῦ θα γίνουμε Ἀπόστολοι τοῦ Εὐαγγελίου Του. Και ἒτσι ἡ ζωή συ- νεχίζεται….Ξέρετε πόσοι σώθηκαν ἀπό ἓνα βιβλίο ἢ μια ὁμιλία; Πόσων ἀνθρώπων ἂλλαξε ἡ ζωή ἀπό μια κουβέντα; Σκεφτεῖτε να εἶναι ἡ κουβέντα τοῦ Χρι- στοῦ αὐτή! Πόσο θ` ἀλλάξει την ζωή σου! Πόσο κόντρα θα πάει στο σατανικό κατεστημένο ποῦ θέλει μόνον γλυκανάλατα γαργαλιστικά ἀκούσματα και θεάματα μας ὂχι τον Λόγο τῆς Χάριτος ποῦ ἀλλάζει την ζωή θεραπεύοντας τίς ἀσθένειες. Πόσο χαρά δίνεις ὃταν τον χαρίζεις! Πόση σωτηρία μπορεῖς να προσφέρεις, χω- ρίς να ξέρεις, σάν καταφέρεις κάποιον ν` ἀκούσει ἢ να διαβάσει…Το κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ εἶτε προφορικό εἶτε γραπτό εἶναι βόμβα στην ζωή τοῦ κόσμου. Εἶναι ὃμως και βάλσαμο μας ἀγνές ψυχές ποῦ κατάλαβαν και περιμένουν την Ἀληθεια! Γι´αὐτό και γράφω για μας και γεμίζω τά βιβλία μου με χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, με πατερικές διδασκαλίες, με βίους ἁγί- ων με γνῶμες δυνατές ποῦ θα σᾶς ἐνισχύουν. Γι` αὐτό σᾶς ἀφήνω πάντα χῶρο για σημειώσεις για να δουλέψετε με το βιβλίο ποῦ μελετᾶτε και να κρατή- σετε σημειώσεις. Ἒτσι λοιπόν να βοηθήσετε τον ἑαυ- τό μας πίνοντας νεράκι ἀπό την Μοναδική Πηγή τῆς Ζωῆς ποῦ εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Μονογενής Υἱός. Εὒχομαι να ἐκτιμήσετε ἀνάλογα την προσπάθεια δι- ότι ὃσο περνάει ὁ καιρός το Ὀρθόδοξο Κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ὃλο και πιο δυσεύρετο…. Ἡ Πανα- γιά μας να σᾶς σκεπάζει. Καλή Μελέτη! Με ἀγάπη και προσευχές Μητροπολίτης Ἰωάννης__
radio-tv-alitheia
Superscript

Block title

This is a block description. To edit, click and type the text or replace it with your own custom content
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΜΑΣ 
ΟΝΟΜΑ E-mail Message Submit